กล่อง - ชะตาชีวิตที่ยังไม่มีคอร์ดจบ

“กล่อง” คืองานผสมผสานข้ามศาสตร์ จากงานวิจัยเรื่องแรงงานนอกระบบ ของนักวิชาการรุ่นใหม่ที่ห่วงใยสังคม อาทิ แบ๊งค์ งามอรุณโชติ, ถิรภาพ ฟักทอง และ ปรเมศร์ รังสิพล สู่สุนทรียภาพแห่งศิลป์ทางละคร การเคลื่อนไหว ดนตรีคลาสสิค และ 3D Projection lighting อย่างที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อน

"กล่อง" เป็นการนำแรงบันดาลใจจากบทเพลง Prelude ทั้ง 24 บท จากชุด The Well-Tempered Clavier Book1 ผลงานชิ้นเอกของคีตกวี Johann Sebastien Bach มาสะท้อนปัญหาสังคมร่วมสมัย โดยเนื้อเรื่องทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์สั้น ควบคู่ไปกับการบรรเลงเปียโนบทเพลง Prelude ชุดดังกล่าว

Read more Poster Infographics

ทีมงาน

 • บทละครโดย แบ๊งค์ งามอรุณโชติ , ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย และ รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ
 • กำกับการแสดงโดย พี่ฉั่ว (ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย)
 • บรรเลงเดี่ยวเปียโน โดย ศิวัตม์ ชื่นเจริญ
 • กำกับศิลป์ สุรชัย เพชรแสงโรจน์
 • 3D Projection พัทน์ ภัทรนุธาพร
 • Stage Manager พรเพ็ญ ฟ้าอำนวย Pornphen Fah amnuay
 • ภาพยนตร์ประกอบ: รัฎฐะ, ภัทระ บูรณดิลก
 • ออกแบบแสง: สมพักตร์ อุณฑพันธุ์
 • Scene design

  Elusive city 1
  Human's running wheel
  Home
  The new hope
  Love scene
  Elusive city 2
  Fire in slum
  Minimart
  Dating in the tight economics

  Copyright © The Box team