Link

https://www.facebook.com/pg/JSTPMedia

 

About

ก่อนอื่นอยากจะขอแนะนำตัวเกี่ยวกับบล็อค JSTP Media ให้ผู้อ่านได้รับชมก่อนครับ
ทีมงาน JSTP Media เป็นศิษย์โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ JSTP (Junior Science Talent Project) ครับ ซึ่งเวลาที่ผ่านไปหลายปีทำให้ทางทีมงาน JSTP Media เริ่มจะไม่ “Junior” กันเสียแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ JSTP ไว้ดูได้ที่ Note ท้ายบทความนี้ครับ

JSTP Media กำเนิดมาอย่างไร?

ทีมงาน JSTP Media รวมตัวขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 2554 ครับ โดยโปรเจคนี้เริ่มมาจากการไปงานคืนสู่เหย้าของ JSTP ครับ แรกเริ่มเป็นการบอกว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราไปทำอะไรกันมา เรียนอะไร ทำงานอะไรกันอยู่ ก็พบว่าเรามีทั้งนักวิทยาศาสตร์ระดับดอกเตอร์ นักศึกษาจากหลาย ๆ ประเทศทุกมุมโลก เจ้าของกิจการที่อายุ 20 กว่า ๆ เท่านั้น หมอ เภสัชกร สัตวแพทย์ นักเอนิเมชั่น และอื่น ๆ อีกมาก

เราจึงคิดว่า ด้วยความหลากหลายที่เรามีเนี่ย เราสามารถมาทำอะไรให้สังคมได้บ้าง ซึ่งเหล่าศิษย์ JSTP ทั้งหลายก็ล้วนมีจุดประสงค์ที่ต้องการสร้างสังคมบนรากฐานของวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ให้คนทั่วไปได้มีโอกาสเห็นโลกใหม่ของวิทยาศาสตร์ที่สนุกและน่าสนใจ จึงเกิดเป็นการสร้างโปรเจค JSTP Media นี้ขึ้นมา

ทีมงานเราจะร่วมมือกันสร้างสื่อทั้ง Clip VDO, บทความที่เข้าใจง่าย และ infographic
เพื่อส่งเสริมความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมและศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ทางทีมงาน JSTP Media ถือว่าโปรเจคนี้เป็นโปรเจคตอบแทนสังคมทางหนึ่ง ดังนั้นจึงอนุญาตให้มีการนำเนื้อหาใน Blog นี้ไปเผยแพร่ต่อได้ แต่ต้องเป็นไปตาม Creative Common CC-BY-NC-ND (อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง)

ที่สำคัญ!!

เราจะทำสื่อส่งเสริมความรู้ให้เข้าใจง่าย สนุกและน่าติดตามให้มากที่สุดที่เป็นไปได้!!
ทั้งนี้ เราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และความรู้ทั้งปวงไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเข้าถึงได้ไม่ยาก..
แต่จะเป็นประโยชน์มาก!!

ทางทีมงานเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรเจค JSTP Media ของเราจะช่วยสร้างเสริมความรู้และปัญญาให้แก่ผู้อ่าน ที่สามารถทำไปต่อยอดสู่อาชีพและการดำรงชีวิตของผู้อ่านเพื่อที่จะเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของสังคมไทย

Note: JSTP (ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สวทช) เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเด็กที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา โดยจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบค่ายเสริมประสบการณ์ การฝึกทำวิจัยในห้องปฎิบัตการการฝึกอบรมความรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ในเชิงสังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ สามารถพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยจะมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่เป็นอาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ คอยแนะนำ ชี้แนะเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต